แปลเพลง ต้นไม้ของพ่อ – เบิร์ด ธงไชย

เพลง: ต้นไม้ของพ่อ
ศิลปิน: เบิร์ด ธงไชย

นานมาแล้ว
Long times ago,
พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
Our father has planted the tree for us.
เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว
He did so to protect the cold wind.
และคอยเป็นร่มเงา
and to shield the light.
ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกๆคน
It is planted for everyone.
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป
Our father drips the sweat substitute of water.
เพื่อจะผลิดอกใบ ออกผล
The tree will grow dramatically.
ให้เราทุกๆคน
It is as if we
เติบโตอย่างร่มเย็น ในบ้านเรา
grew peacefully in our hometown.
ผ่านมาแล้วห้าสิบปี
It has been past for 50 years now.
ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
The tree is extremely high and large.
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
It can decrease of the wind blowing.
ออกผลให้เก็บกิน
The tree is fruitful to be consumed.
แตกใบเพื่อให้ร่ม เงา
It has put forth leaves to overshadow.
คอยดูแลเรา
They look after us
ให้เรายังมีวัน อยู่ต่อไป
Then, we will stay much longer.

จนวันนี้
Until now,
ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่
under the shadow of the giant tree
ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย
we have been aided and stayed.
แผ่นดินยังกว้างไกล
The land is so wide.
แต่เหมือนว่าหัวใจ
But, it seems that our father’s heart
พ่อกว้างกว่า
is wider.

ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่
We are still right here.
และยังอยู่เพื่อคอย รักษา
And, we will stay to keep
จะรวมใจเข้ามา
our heart to be the one.
จะมีที่สัญญา ในหัวใจ
It still has our promise in our heart.

จากวันนี้สักหมื่นปี
From now on about 10,000 years,
ต้นไม้ที่พ่อปลูก
Our father’s tree to be planted
ต้องสวยต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
will be brilliant and great.
สืบสานและติดตาม
We will conserve and follow
จากรอยที่พ่อตั้งใจ
our father’s step with his attention.
เหงื่อเราจะเทไป
Our sweat will pour on our trees.
ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
Our father’s tree must be still graceful.

 

แชร์ให้เพื่อนๆด้วยสิ

แสดงความคิดเห็น ติชม ได้จ้า