แปลเพลง ใจความสำคัญ – Musketeers Ost. รักหมดแก้ว

เพลง: ใจความสำคัญ
ศิลปิน: Musketeers 
Ost. รักหมดแก้ว Love On The Rocks

เรื่องราวในวันนั้น ความฝันของเธอและฉัน
Stories in that day and dream of you and me

ยังไม่คิดจะผูกพัน แค่มีกันมันไปอย่างนั้น
I still don’t want the bound , but I still remain relation.

เมื่อเรานั้นคิดจะปิด ทุกความสัมพันธ์ใดๆ
When we think to close every relation

ร่างกายมีเพียงแค่ฉันและเธอ
The body belongs to you and me.

และในวันที่มันเปิด ยอมรับเรื่องราวไม่ได้
And the day that can reveal and can’t accept stories

สุดท้ายว่าเรามีกันเสมอ
Finally, we have each other.

เมื่อก่อนเราไม่คิดจะรัก เเละเรายังไม่เข้าใจ
In the past , we didn’t think to love and understand

ว่าอะไรที่โยงใยความผูกพัน
that what are the things to connect the relations

เติบโตแล้วได้เรียนรู้ ในวันที่สายเกินไป
Now, we have grown to know in the late day

ว่าอะไรมันคือใจความสำคัญ
that what is the actual clue.

ฉันและเธอ
You and Me

ลองค้นอีกที สิ่งที่มียังเหลืออยู่ไหม
Try to search again what are things to be left.

อาจจะสาย อาจจะหาย คงไม่สายเกินไปใช่ไหม
It may be too late or lost; It might not be too late , right?

ไม่ใช่ความรักที่เราฝันใฝ่ มันคือความรักที่เราเข้าใจ
It isn’t the love we yearn for ; it is the understood love.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

แชร์ให้เพื่อนๆด้วยสิ

แสดงความคิดเห็น ติชม ได้จ้า