แปลเพลง เพราะเธอคือประเทศไทย – พลเอก ประยุทธ์

เพลง: เพราะเธอคือประเทศไทย
คำร้อง: พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา
ร้องโดย: จ่าสิบเอก พงศธร พอจิต
(เพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านมอบให้แก่คนไทยทุกคนเนื่องในวันปีใหม่ค่ะ)

ชีวิตที่เกิดมา เธอคือสิ่งที่ยึดมั่น
I was born for Thailand.
ทั้งรักทั้งผูกพัน ยิ่งสิ่งใด
I love and view Thailand as my hometown.
เพราะเธอนั้นคือ ประเทศไทย
It is because my land is Thailand
จะไม่ยอมให้ใคร มาทำลาย
Then, I won’t allow anyone to destroy my country.

ชีวิตไม่จีรัง แต่แผ่นดินต้องยั่งยืน
Though my life doesn’t last forever , my land must be exist forever.
อยากเห็นเธอฟื้นคืน และสดใส
I would like to see Thailand to be the amazing place again.
ถ้าตัวฉันเองยังหายใจจะยากเย็นแค่ไหน ก็ไม่ท้อ
As I can breath , I might be tolerant to improve my country.

แต่มีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจ
However, I have only two hands and one heart.
พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป
My power mightn’t be sufficient to make our dream come true.
แต่หากเราร่วมมือ ต่อเติมลมหายใจ
But, if we have joined in this affair with several hearts.
วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคน
The day to be successful might not be so far for our country.
ก้าวสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่ จะคืนความสุขใจให้ทุกคน
We might gain the good hope ,and I will bring back the happiness to everyone.

 

แชร์ให้เพื่อนๆด้วยสิ

แสดงความคิดเห็น ติชม ได้จ้า