สอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มขนาด

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเพิ่มขนาด

          1.enlarge (v.) = ขยาย       

           ตัวอย่างประโยค : Mr. Mike told his boyfriend to enlarge a picture in her album due to the unclearness.

           คำแปล: คุณไมค์บอกให้แฟนของเขาขยายภาพในอัลบั้มเพราะภาพไม่ชัดเจน

           2. expand (v.) = ขยาย

           ตัวอย่างประโยค : The provincial government has participated with people to expand the green area in Bangkok.

           คำแปล: ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมกับประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

           3. maximize (v.) = เพิ่มระดับ

           ตัวอย่างประโยค : Mr. Peter always put the efforts to maximize his english skill.

           คำแปล: คุณปีเตอร์มักจะมีความมุมานะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเขาเสมอ

           4. prolong (v.) = ยืด

          ตัวอย่างประโยค : Mrs. Lucy has been using the good cosmetic product to prolong her moisturizing.

          คำแปล: คุณปีเตอร์มักจะมีความมุมานะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเขาเสมอ

           5. widen (v.) = ทำให้กว้าง

           ตัวอย่างประโยค : Please widen the road lane because it’s too narrow.

           คำแปล: กรุณาขยายช่องถนนเพราะว่ามันแคบมาก

           *ขอบคุณที่ติดตามเพจของเราตลอดมานะคะ ขอให้โชคดีกันทุกคนเลยค่า ^_^

แชร์ให้เพื่อนๆด้วยสิ

แสดงความคิดเห็น ติชม ได้จ้า