แปลเพลง ทำไมไม่คิดดีดี – S.D.F.

เพลง: ทำไมไม่คิดดีดี 
ศิลปิน: S.D.F.
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ 
ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม 
เรียบเรียง: S.D.F

ขอบคุณที่เธอกลับมา
Thank you for coming back.

แต่เหมือนทุกอย่างจะช้าเกินไปในวันนี้ แม้ความรักเรายังอยู่
But, everything seemed to be too late for now though our love still left.

และความสัมพันธ์ยังอยู่
Our relationship is still remaining for us.

แต่ฉันก็มีเขาอยู่ข้างกายทั้งคน
But, I have another guy staying by side.

ขอบคุณที่เธอไม่เปลี่ยน
Thank you for not even change.

แต่เมื่อทุกอย่าง มันหมุนวนเวียนและแปรผัน
But, everything hasn’t been the same now.

เธอทิ้งฉันเองไปก่อน ไม่ฟังแม้คำอ้อนวอน
Cause you left me first without caring for my beg.

วันนั้นยังสั่งยังสอนให้ฉันนั้นลืมเธอจากใจ
That day , you taught me to forget you from my heart.

*ไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เธอกลับมา
I don’t even know the reason you came back.

เพราะต่อให้รู้ฉันเองก็คงจะไม่กล้า
Cause though I know , I don’t dare to meet you more.

ที่จะหักหลังเขาคนใหม่ คนที่ไม่เคยทำฉันเสียใจ
I can’t betray the new who never regrets me.

คงรับน้ำใจเธอไม่ได้
I won’t act as you have expected.

**ไม่ใช่ไม่รัก แต่อยากบอกว่าเธอช้าไป
Though I love you endlessly , it is too late.

ก็ในวันนี้ฉันเองฝากวางหัวใจ
Cause today I have given my่ heart to someone.

ให้ใครคนนึงที่เขามองเห็นว่าใจฉันมีความหมาย
Give to the one who can see the meaning.

ในวันที่เธอทิ้งขว้างฉันไป
It has been as this way till the day you went away.

ทำไมไม่คิดดีดี
Why didn’t you take a good solution for this aspect?

จากวันที่เธอบอกลา
It came from the day you farewell me.

ก็เหมือนคำสั่งบนฟ้าลงมาให้หมดหวัง
It’s like the order of god to make me dispirited.

แต่ลมหายใจยังอยู่ ชีวิตฉันมันยังอยู่
But, my breath and my life are still exist.

ก็รักใครโดยไม่รู้ว่าเธอจะวนมาอีกครา
I love somebody without recognizing to see you again.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

แชร์ให้เพื่อนๆด้วยสิ

แสดงความคิดเห็น ติชม ได้จ้า