บริการงานแปล

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

หน้าละ 250 บาทขึ้นไป ประเมินราคาตามคำศัพท์เฉพาะ+ปริมาณเนื้อหา

รับแปลเอกสาร
   นักแปลจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เอกวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมีประสบการณ์ในการทำงานกับ
บริษัทแปล BKK Translation อีกด้วยค่ะ
นอกจากนี้ ทางเรายังคิดราคาแบบมิตรภาพโดยจะดูจากเนื้องาน และปริมาณงานเป็นหลักค่ะ และถ้ามีเนื้อหามาก ยังสามารถคิดราคาเหมาได้อีกด้วยนะคะ
อีกทั้ง ทางเรายังทำงานด้วยความตรงต่อเวลา และยังยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ และการเก็บความลับของลูกค้าอีกด้วยค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ ^_^

ประเภทงานที่รับแปล

 บทความทั่วไป
จดหมาย รวมทั้ง จดหมายธุรกิจ
Journal ต่างๆโดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
เอกสารขอยื่นวีซ่า
ทรานสคริปต์
คู่มือต่างๆ
สัญญาต่างๆ
เว็บไซต์
ใบเสนอราคา
โฆษณา
เพลง
ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ
นวนิยายภาษาอังกฤษ
การแปลแบบสรุปจับใจความ
การตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

Email : [email protected]
 Facebook Page : รับแปลเอกสาร Mook Translation 
LineID